Galeri

Pembentangan Akhir dan Majlis Pengumuman Pemenang

BENGKEL DAN MAJLIS PELANCARAN

Ikuti perjalanan kumpulan yang disenarai pendek menghampiri impian memenangi wang tunai RM10,000!

HARI PERTAMA

HARI KEDUA

HARI KETIGA